TVC mới của MyKolor MYLIFE MYKOLOR

Nội dung chi tiết

TVC này bắt đầu với Slogan mới : “Không chỉ là 1040 màu sơn” thay thế cho slogan ” Phối 1040 màu sơn theo ý” thể hiện sự kế thừa và phát triển của thương hiệu trong giai đoạn mới. Hình ảnh cô gái đẹp hút hồn với những báu vật liên quan thể hiện một cái tôi, một cái đẹp đẳng cấp mới. MyKolor sẽ chuyển tới khách hàng những thông điệp đó bằng kết quả thực tế trên mỗi công trình…